logo

тел. 098-835-32-67, 099-725-77-53, 093-158-52-84

Roda

модельцена
ferroli ICMA 384 грн
ferroli RODA Aqua White 30 V 2214 грн
ferroli RODA Aqua White 50 V 2403 грн
ferroli RODA Aqua White 80 V 2619 грн
ferroli RODA Aqua White 100 V 3726 грн
ferroli RODA Aqua INOX 30 VM 4050 грн
ferroli RODA Aqua INOX 30 HM 4131 грн
ferroli RODA Aqua INOX 50 VM 4671 грн
ferroli RODA Aqua INOX 50 HM 4752 грн
ferroli RODA Aqua INOX 80 VM 5697 грн
ferroli RODA Aqua INOX 80 HM 5805 грн
ferroli RODA Aqua INOX 100 VM 6102 грн
ferroli RODA Aqua INOX 100 HM 6210 грн
ferroli RODA Palladium 30 5076 грн
ferroli RODA Palladium 50 5481 грн
ferroli RODA Palladium 80 5913 грн
ferroli RODA Palladium 100 6318 грн
ferroli RODA Palladium 120 6831 грн
ferroli RODA Palladium 150 7776 грн
ferroli RODA Palladium 200 11610 грн
Наверх